0352 621 74 25 Cumhuriyet Meydanı Terminal Girişi Dedemen Apt. Kat:2

İletişim Bilgilerimiz

 • Cumhuriyet Meydanı
  Terminal Girişi Dedemen Apt. Kat:2
  Develi/KAYSERİ
 • Telefon : 0352 621 74 25
 • info@unalsigortam.com

Trafik Sigortasında Zaman Aşımı

Zorunlu trafik sigortası yaptırma zorunluluğunun temel nedeni ve amacı; kazada sorumluluğu bulunmayan tarafı güvence altına almak,  tazminat gerektiren durumlarında oluşan kayıpları karşılamaktır. 

Trafik sigortası kapsamı içerisinde değerlendirilen zararların karşılanma tutarı ve ödenecek prim sigortanın içeriğine göre belirli bir limiti kapsar. Trafik sigortası limitleri durumlara göre değişiklik gösterebilir.

Ancak trafik sigortasındaki limitlerin işlevsel olması için bir takım prosedürlere uymak, kazanın oluş tarihinden itibaren belli bir süre içinde durumun ilgililere bildirilmesi gerekir. Aksi halde hasar trafik sigortası kapsamında olsa bile teminat kapsamından çıkar.

Hasara Göre Zaman Aşım Süreleri

Motorlu araç kazalarında oluşacak her türlü zararın karşılanmasına ilişkin taleplerde zaman aşım süresi vardır. Bu süre kaza sonucundaki duruma göre değişir.

 • Trafik kazası sonucunda istenecek tazminatlar için Karayolları ve Trafik Kanunu’ndaki düzenlemeye göre; maddi hasarlı kazalarda kazanın öğrenilmesinden itibaren 2 yıl ve bunu engelleyecek herhangi bir durum olursa 10 yıldır.
   
 • Yaralanma durumunda ise bu süre 8 yıl, ölüm durumunda da 15 yıldır. Yaralama ve ölümün dışında ceza yargılaması da gerekiyorsa bu durumda Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanır.
   
 • Yaralanma ve ölüm gibi Güvence Hesabı’na açılacak tazminat davalarında da uzamış (ceza) zaman aşımı geçerlidir. Sigorta şirketinin iflas etmesi durumundaki maddi zararlar için 2 yıl ve olabilecek her türlü durumda 10 yıldır. Yaralanmalarda 8 ve vefat durumunda 15 yıldır.

Belirtilen sürelerin aşılması sonrası, dava durumu olabilir. Açılan dava sonrası ceza kanuna göre bu durum için daha uzun bir zaman aşımı belirlenmiş ve uygulanmış olabilir. Süre uzatmaları tazminat talebi için de geçerlidir.

Trafik sigortası genel şartları içerisinde yer alan bu şartlar  2918 sayılı genelgesi ile 15 Ağustos 2003 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nca yasallaştırılan zaman aşım süreci,  bu koşullar dışında değiştirilemez ve farklı şekilde uygulanamaz.

Yasal süreç üzerinde bir değişiklik yapılmak istenirse, zaman aşım süreci dava açılarak uzatılabilir ancak kişilerin talep ve istekleri doğrultusunda değiştirilemez. 

Sizin İçin Değerli Olanı,Sizin İçin Sigortalıyoruz.