0352 621 74 25 Cumhuriyet Meydanı Terminal Girişi Dedemen Apt. Kat:2

İletişim Bilgilerimiz

  • Cumhuriyet Meydanı
    Terminal Girişi Dedemen Apt. Kat:2
    Develi/KAYSERİ
  • Telefon : 0352 621 74 25
  • info@unalsigortam.com

Hasar Sonrası Kasko İşlemleri

Başlıca trafik kazaları çarpma ve çalınma hasarları olmak üzere sürücüleri zor durumda bıracak pek çok risk, kasko poliçelerinin kapsamı altında yer almaktadır. Kasko kapsamındaki temel teminatlar dışında, pek çok ek teminat ve hizmetle kaskonun güvencesi genişletilebilir.

Sürücüleri pek çok külfetten kurtaran kasko sigortasının hasar anında işlevini yerine getirebilmesi adına bir takım işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Trafik kazası sonrasında yapılması gereken kasko işlemleri birkaç aşamadan oluşur. 

Kazadan hemen sonra kaza tespit tutanağı tutulması gerekir. Kasko şirketlerinin, araçlarda oluşan hasarları karşılamasında bu tutanak önemli derecede rol oynar.
 

Kasko Sigortasında Hasar İşlemleri
 

Kasko Hasar Tespiti

Hasarda kusurlu tarafın belirlenerek hasarın karşılanması için sigorta şirketine başvurulmalıdır. Başvuru aşamasında geçmeden önce bir takım belgelerin hazırlanması gerekir. Hata oranları ve durum tespiti, bu belgelere göre yapılır. Sigorta şirketleri net bir sonuca varamazsa, kaza tespit tutanağı değerlendirme komisyonuna başvuru yapılır.

Hasar Dosyası Oluşturma

Hasar dosyası, kazanın boyutunu gösteren tüm belgelerin bulunduğu bir dosyadır. Bir hasar dosyasında bulunması gerekenler şunlardır:

a-) Sürücü belgesi
b-) Sigorta poliçesi
c-) Sigorta primlerinin ödenme belgeleri
d-) Aracın sigorta ve tescil belgeleri
e-) Kazanın fotoğrafları

Kazaya karışan tüm sürücüler için geçerli olan tüm bu belgeler veya sigorta şirketinin ilaveten isteyebileceği belgeler zaman kaybetmeden sigorta şirketlerine iletilmelidir.

Belgelerin eksiksizliği ve doğruluğu onaylandıktan sonra kazaya ilişkin hasar dosyası açılır. Bu işlemlerin ardından sigorta şirketine bağlı olan sigorta eksperi, aracı inceleyecektir.

Hasar Gören Aracın Muayenesi

Sigortanın taraflarının sigorta şirketleri tarafından atanan eskperler, kaza hiçbir işlem görmemiş hasarlı aracı muayene eder. Yapılan muayene sonrası, eksper tarafından hasara ilişkin eksper raporu oluşturulur.

Hasar Ödemesinin Gerçekleştirilmesi

Araç kaskosunun atadığı eksper tarafından düzenlenen rapor sonrası verilen karara göre hasarın tamamı veya bir bölümü sigorta şirketi tarafından karşılanır. Hasar ödemesinin eksiksiz ve kısa zamanda gerçekleşmesi için tüm aşamaların tam bir şekilde yapılması gerekir.

Hasar anındaki bütün işlemleri, tazminatın ödenmesine kadar olan süreci sizin adınıza yöneten sigorta şirketleri bulunmaktadır.

Sizin İçin Değerli Olanı,Sizin İçin Sigortalıyoruz.