0352 621 74 25 Cumhuriyet Meydanı Terminal Girişi Dedemen Apt. Kat:2

İletişim Bilgilerimiz

  • Cumhuriyet Meydanı
    Terminal Girişi Dedemen Apt. Kat:2
    Develi/KAYSERİ
  • Telefon : 0352 621 74 25
  • info@unalsigortam.com

Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem Başlıyor!

23 Nisan’da özel sağlık sigortasında yeni düzenleme başlıyor. Bu düzenlemeye göre, sigorta şirketleri “ömür boyu yenileme garantisi” olan sigortalıların primlerini artıramayacak ve ek prim uygulayamayacak.

Sigortalılar, ömür boyu yenileme garantisi kapsamında poliçe satın almaları durumunda bile sigorta şirketlerinin prim artışı yapmaları ve bazı hastalıkları sigorta kapsamı dışında tutmaları ve şirketlerin keyfi uygulamalarından şikayetçiydi. Hazine Müsteşarlığı bu şikayetlerden dolayı Ekim 2013’te bir yönetmelik uygulayarak özel sağlık sigortasında değişiklik yapmıştı. 23 Nisan’da bu değişiklikler başlıyor.

Değişiklik kapsamında; sigorta şirketleri artık ömür boyu yenileme garantili ve yenileme garantisi olmayan olarak iki şekilde sağlık ürünleri sunacak.
 

Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Sigortalı, ömür boyu yenileme garantisi olan ürünü seçtikten ve yenileme hakkını da elde ettikten sonra; poliçe ömür boyu aynı sigorta planı dahilinde yenilecek ve sigorta şirketi poliçede herhangi bir değişiklik yapamayacak.

Sigorta şirketleri, yenileme garantisine hak kazanan sigortalının, sonradan ortaya çıkan hastalıklarından dolayı ek prim talep edemeyecek ve sigorta süresi içinde ödenen tazminata bağlı olarak fazladan prim artışı da yapamayacak. Poliçe her yıl yenileneceği için şirketler; sigortalıları, her yıl ömür boyu yenileme garantisi hakkında yazılı olarak bilgilendirecek.

Firma sahiplerinin yaptırdıkları grup sağlık sigortalarında ise ömür boyu yenileme hakkını kazanan kişilerin, çalıştıkları işyerlerinden ayrılması ya da işyerinin yaptığı sağlık sigortası anlaşmasından çıkması durumunda ise, sigortalılar bireysel sigortalılıklarını devam ettirebilecek. Böyle bir durumda sigorta şirketi aynı sağlık planını ve ya benzer bir planı sunacak.

Şirketler Poliçede Değişiklik Yapamayacak

Yeni düzenlemeye göre; sağlık sigortasına yönelik özel şartlar, prim artırım ve indirim oranları, poliçenin hangi süreler içinde yenileceği vs. tüm bilgiler; poliçede açıkça belirtilecek. Sigorta şirketleri bu konularda sigortalıları bilgilendirecek ve poliçede hiçbir değişiklik yapamayacak.

Bu uygulama 23 Nisan’dan itibaren sigorta yaptıracak olanları kapsayacak. Mevcut sigortalılar bu değişikliklerden yararlanamayacak, poliçelerinde yazan şartlarda sigortalılıkları devam edecek.

Ayrıca yeni uygulamaya göre; sigorta şirketleri sigortalının onay vermesi halinde, primleri belirleyebilmek için SGK ve Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere sigortalıyı tedavi eden tüm kişi ve kuruluşlardan; tüketicinin sağlık geçmişine ait bilgileri isteyebilecek.

Sizin İçin Değerli Olanı,Sizin İçin Sigortalıyoruz.