0352 621 74 25 Cumhuriyet Meydanı Terminal Girişi Dedemen Apt. Kat:2

İletişim Bilgilerimiz

  • Cumhuriyet Meydanı
    Terminal Girişi Dedemen Apt. Kat:2
    Develi/KAYSERİ
  • Telefon : 0352 621 74 25
  • info@unalsigortam.com

Zorunlu Sigortalarla İlgili Değişiklik Yapılıyor!

Hazine Müsteşarlığı, zorunlu sigortalarla ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Zorunlu sigortaların takibiyle ilgili yapılan değişiklikleri içeren yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni yönetmelik 1 Ocak 2015’te yürürlükte olacak.

Yönetmeliğe göre artık zorunlu sigortaların düzenlenmesi ve bu sigortalarla ilgili veriler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kontrolünde yapılacak. Yönetmeliğin kapsadığı sigortalar ise; güvence hesabı kapsamında olan zorunlu sigortalar, Bakanlar Kurulu ya da kanunlar tarafından yaptırılması zorunlu kılınan ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bu yönetmeliğin kapsamında olmasına karar verdiği sigortaları içeriyor.

Bu sigortalarla ilgili herhangi bir çalışmanın yürütülmesi için izin, lisans ya da ruhsat istendiğinde, çalışmanın yapılacağı sigortanın teminat tutarları dikkate alınarak bu tutar üzerinden ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesinden sonra, ödeme yapmayan yetkili kurumlara istenenler verilmeyecek.
 

Poliçe Yaptırmayanlara İzin Yok

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, yaptığı kontrollerden sonra sigortanın teminatının ne zaman biteceğini, poliçe vadesinin dolmasından 30 gün önce güvence hesabına bildirmek zorundadır. Güvence hesabı ise bu bildirim üzerine poliçe sahibini bilgilendirecek.

Zorunlu tutulan sigortaların yaptırılmaması ya da yenilenmemesi durumunda güvence hesabı bunu tespit eder. Kişilere için izin, lisans ya da ruhsat veren yetkili kurumlara sigortasız kişileri bildirecek. Bu ikaz yapıldıktan sonra 15 gün içinde hala sigortasını yaptırmayan kişilerin faaliyetleri, sigortalarını yaptırana kadar durdurulacak. Tabii idari ve cezai kovuşturmalar gizli kalacak. Belirlenen süre içerisinde hala sigorta yaptırılmamışsa söz konusu tüm lisans, izin vs. iptal edilecek. 

Sizin İçin Değerli Olanı,Sizin İçin Sigortalıyoruz.